Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Ontheffingen en vergunningen energiesector

Ontheffingen en vergunningen energiesector

Vergunningen

Alle leveranciers die warmte leveren aan consumenten en klein zakelijke verbruikers hebben een vergunningsplicht. Deze verplichting geldt niet voor kleine warmteleveranciers en leveranciers die eigenaar of verhuurder zijn van het gebouw waar warmte wordt geleverd.

In 2016 heeft de ACM 24 vergunningen voor de levering van warmte verleend. In totaal zijn er nu 26 vergunninghouders.

Ontheffingen

Eigenaren van een elektriciteitsnet of een gastransportnet moeten een netbeheerder aanwijzen. Dat staat in de wet. Soms zijn er omstandigheden waarbij het onredelijk is om een netbeheerder aan te wijzen. Zo kunnen spoorwegstations, ziekenhuizen, vliegvelden en chemische industrielocaties in hun eigen elektriciteitsnet voorzien. Deze instellingen kunnen een ontheffing aanvragen bij de ACM. Voor ontheffingen geldt een wettelijk beslistermijn van 2 keer een half jaar. Soms worden ontheffingen in overleg met partijen enige tijd aangehouden, bijvoorbeeld om een uitspraak van het CBb af te wachten.

In 2016 heeft de ACM 21 ontheffingsaanvragen behandeld.

Tabel 8: Aantal vergunningen en ontheffingen energiesector
Vergunning Ontheffing
Verleend 24 7
Niet verleend 0 7
Intrekking of afdoening zonder besluit - 7
Mediaan doorlooptijd (dgn) 89 477
Totaal aantal afgerond 24 21