Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Opbrengst consumententoezicht

Opbrengst consumententoezicht

De totale geschatte opbrengst van het consumententoezicht bedraagt ongeveer 47,9 miljoen euro voor 2016.

Opbouw totale opbrengst consumententoezicht

De totale geschatte opbrengst van het consumententoezicht van ongeveer 47,9 miljoen euro bestaat uit:

  • Ongeveer 27,2 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2016 zijn afgerond
  • Ongeveer 20,7 miljoen euro voor activiteiten uit 2015 waarvan de opbrengsten nog doorlopen in 2016

De opbrengst van de in 2016 afgeronde werkzaamheden is gebaseerd op 8 zaken: 7 oneerlijke handelspraktijken en 1 zaak waarbij een snelle interventie is toegepast.

Daadwerkelijk effect is groter

Het daadwerkelijke effect van het consumententoezicht is echter groter dan de financieel uitgedrukte opbrengst. Voor veel activiteiten van de ACM op het gebied van consumententoezicht is het lastig om een opbrengst te schatten. De effecten hiervan zijn namelijk moeilijk in geld uit te drukken. Een voorbeeld hiervan is de verbeterde informatievoorziening door webwinkels.

De ACM beschrijft als dat mogelijk is per zaak hoe zij tot de berekening van de opbrengst is gekomen. We specificeren de opbrengst niet altijd per zaak in verband met vertrouwelijkheden. Elke opbrengst van consumententoezicht nemen we voor 2 jaar mee in lijn met de Berekeningsmethode, tenzij anders aangegeven.