Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Opbrengst mededingingstoezicht

Opbrengst mededingingstoezicht

De totale geschatte opbrengst van het mededingingstoezicht bedraagt ruim 235 miljoen euro voor 2016. Dit bedrag heeft betrekking op ons concurrentie- en concentratietoezicht.

Opbouw totale opbrengst mededingingstoezicht

De totale geschatte opbrengst van het mededingingstoezicht van ruim 235 miljoen euro bestaat uit:

  • Ruim 195 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2016 zijn afgerond
  • Ongeveer 40 miljoen euro voor activiteiten uit 2014 en 2015 waarvan de opbrengsten nog doorlopen in 2016

In het kader van het concurrentietoezicht heeft de ACM in 2016 1 toezeggingsbesluit genomen in de betonmortelsector. Deze opbrengst en eerdere zaken uit 2014 en 2015 maken de totale geschatte opbrengst van concurrentietoezicht 50 miljoen euro voor 2016.

De opbrengst in het kader van het concentratietoezicht komt van de concentratiebesluiten Brocacef-Mediq en Audionova-Sonova. Samen met eerdere zaken uit 2014 en 2015 bedraagt de totale geschatte opbrengst van het concentratietoezicht 185 miljoen euro voor 2016.

De ACM beschrijft per zaak hoe zij tot de schatting van de opbrengst is gekomen. De opbrengst specificeren we niet per zaak in verband met de vertrouwelijkheid van de bedragen.