Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Postmonitor

Postmonitor

De ACM heeft de taak om de ontwikkelingen op de postmarkt en het effect van liberalisering van die markt in kaart te brengen.

In 2016 publiceerde de ACM de marktmonitor over 2015, gebaseerd op de cijfers van 26 postvervoerbedrijven. De stand van de Nederlandse postmarkt laat zien dat sprake is van:

  • Minder geadresseerde post
  • Een marktleider, namelijk PostNL
  • Afhankelijkheid van kleine postvervoerbedrijven van netwerk PostNL

Minder geadresseerde post

In 2015 werden er 3,1 miljard poststukken verstuurd, 7% minder dan in 2014. Consumenten verstuurden 7% van de post en bedrijven 93%. De omzet in de markt daalde minder hard dan het volume: met 1,32 miljard euro was de omzet in 2015 6% lager dan in 2014. Terwijl de hoeveelheid brievenbuspost krimpt, groeit de markt voor het vervoer van pakketten. De totale omzet in de bezorgmarkt is tussen 2012 en 2015 zelfs met 4% gegroeid. Postvervoerders vangen de volumedaling op brievenbuspost deels op met hogere prijzen. Ook richten postvervoerders zich meer op het vervoeren van pakketten.

PostNL blijft marktleider

PostNL beschikt als enige aanbieder over landelijk dekkend, fijnmazig netwerk van inzamelpunten. Hierdoor blijft PostNL veruit de belangrijkste partij voor post van consumenten. Op de zakelijke markt is er meer concurrentie. PostNL bezorgt het overgrote deel van de 24-uurs post van zakelijke klanten. Daarnaast zijn er ruim 100 andere postvervoerbedrijven die regionaal of lokaal tot 5 dagen per week post bezorgen. Hun marktaandeel is in 2015 licht gestegen. De regionale en lokale postvervoerbedrijven zijn actief in diverse regio's in Nederland. Zij richten zich niet uitsluitend op dichtbevolkte gebieden; de Randstad is zelfs iets ondervertegenwoordigd. Bij de 72-uurs post hebben Sandd en PostNL beide een landelijk bezorgnetwerk en hebben beide bedrijven een substantieel marktaandeel.

Kleine postvervoerbedrijven deels afhankelijk van netwerk PostNL

De regionale en lokale postvervoerbedrijven hebben ook post die bezorgd moet worden buiten hun eigen verzorgingsgebied. Deels besteden die bedrijven dit uit aan elkaar. Voor het andere deel zijn de kleinere postvervoerders afhankelijk van PostNL voor de bezorging. Van de post die regionale of lokale spelers bij zakelijke klanten ophalen, is in 2015 ongeveer 40% bezorgd via het netwerk van PostNL. In de jaren daarvoor lag dat percentage boven de 50% of nog hoger. De afhankelijkheid van PostNL is dus kleiner geworden. De ACM houdt ook toezicht op de voorwaarden en tarieven die PostNL rekent aan andere postvervoerders voor het verdere vervoer.