Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Prijstransparantie

Prijstransparantie

De opbrengst door verbeterde prijstransparantie in 2016 bedraagt ruim 14,5 miljoen euro.

Reisbranche

De ACM wil dat consumenten duidelijk geïnformeerd worden over de prijs bij het boeken van reizen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we in 2013 in 5 aandachtspunten kenbaar gemaakt waar de focus ligt bij de handhaving van de wet. Bij de bekendmaking van de aandachtspunten heeft de ACM meegedeeld dat zij actief zou gaan handhaven. In 2016 is er sprake geweest van 2 toezeggingen en 1 boete in de reisbranche. Alle bijkomende kosten vermelden deze partijen ondertussen duidelijk en transparant.

Door de intransparantie van de onvermijdbare kosten krijgen consumenten te maken met extra zoekkosten en bestaat de kans dat consumenten een verkeerde (te dure) keuze maken. De ACM gaat ervan uit dat deze extra kosten en de verkeerde keuze in totaal 0,75% van de gerealiseerde omzet betreffen, zoals ook gedaan is in de zaak "Transparantie in reiskosten" in 2013 en in soortgelijke zaken in de reisbranche in 2014.

Autorijklaarkosten

In 2016 heeft de ACM gecontroleerd of geadverteerde prijzen voor nieuwe auto's transparant zijn zodat consumenten niet verrast worden door onvermijdbare kosten als ze een auto kopen. Door duidelijke prijzen te hanteren is het vergelijken van auto's makkelijker voor consumenten.

Door intransparantie van de onvermijdbare kosten krijgen consumenten te maken met extra zoekkosten en bestaat de kans dat de consument een verkeerde (te dure) keuze maakt. De inschatting is dat deze extra kosten en de kosten van een verkeerde keuze lager liggen dan in de reisbranche. Een nieuwe auto kost veel meer dan een reis, en de ACM verwacht dat de extra kosten procentueel lager zullen zijn dan bij een reis. De ACM neemt aan dat deze extra kosten en de kosten van een verkeerde keuze in totaal 0,1% van de gerealiseerde omzet betreft.