Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Proef eenmaal in- en uitchecken op de Valleilijn

Proef eenmaal in- en uitchecken op de Valleilijn

De ACM liet zich in juni 2016 positief uit over een proef met eenmaal in- en uitchecken op 'Valleilijn'.

Geen grote concurrentierisico's

De ACM zag geen grote risico's voor de concurrentie bij de proef met éénmalig in- en uitchecken op de Valleilijn. Dit hebben we in juni 2016 medegedeeld naar aanleiding van een voornemen van verschillende partijen om een samenwerking aan te gaan voor openbaar vervoer per trein op de Valleilijn. Op de Valleilijn staan bij de stations van Amersfoort en Ede-Wageningen verschillende 'in- en uitcheckpalen' van NS en Connexxion bij elkaar op het perron. Tijdens de proef hoeven reizigers op de Valleilijn bij het overstappen van de treinen naar een andere vervoerder niet meer in of uit te checken. Dit heeft als voordeel dat alle reizigers tijdens de proef goedkoper en makkelijker op de Valleilijn kunnen reizen.

Waarborgen bij proef

De ACM verlangde wel als waarborg dat NS en Connexxion tijdens de proef zo min mogelijk bedrijfsgevoelige informatie uitwisselen. Die informatie mogen zij na afloop van de proef niet gebruiken voor commerciële doeleinden of bij toekomstige aanbestedingen. Ook mocht de proef van ons maximaal 1 jaar duren. NS en Connexxion hebben in het najaar vanwege de beperkingen die de ACM stelde aan de proef een alternatief voorstel gepresenteerd. Daarbij komen de gegevens van een vervoerder niet bij een andere vervoerder terecht, maar verloopt dit via een derde partij. Deze proef gaat in maart 2017 van start.