Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Rechtspraak

Rechtspraak

De rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben in 2016 in totaal 77 uitspraken gedaan over besluiten van de ACM. Ongeveer 80% van deze uitspraken is positief voor de ACM. Dat wil zeggen dat het besluit de rechterlijke toets (in overwegende mate) heeft doorstaan.

Het CBb heeft op een aantal terreinen belangrijke einduitspraken gedaan:

  • De langlopende beroepen tegen de methodebesluiten voor de reguleringsperiode 2014-2016 voor de regionale netbeheerders gas en elektriciteit zijn afgerond
  • In Energie, Post en Telecom zijn belangrijke uitspraken gedaan die de kaders van de regulering verduidelijken
  • In individuele zaken zijn uitspraken gedaan, die van groot belang zijn voor de bescherming van consumenten en bedrijven
  • Het CBb gaf een positief eindoordeel over de aanpak van de ACM van een aantal langdurige kartels
  • De uitspraak over de geheimhoudingsplicht (van concurrentiegevoelige gegevens) raakt alle beleidsterreinen van de ACM