Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Regulering

Regulering

De ACM reguleert de markten voor energie, telecom, post en vervoer. Dit zijn markten met weinig aanbieders, waarbij soms zelfs sprake is van een monopolist. De regulering heeft tot doel om consumenten meer keuzemogelijkheden te bieden en te waarborgen dat ze diensten tegen een goede kwaliteit en betaalbare prijs kunnen krijgen.

Deze complexe markten vragen om een professionele aanpak van de toezichthouder. Per markt verschillen de instrumenten die de ACM kan inzetten. Voor netbeheerders die vanwege hun monopolie niet kunnen concurreren, stelt de ACM onder meer de tarieven vast. Op de telecom- en postmarkt kan de ACM verplichten om netwerken open te stellen. Zo kan de concurrentie gebruikmaken van deze netwerken om diensten te leveren. Dit leidt tot meer keuze voor consumenten en bedrijven. Op enkele vervoermarkten ziet de ACM er op toe dat monopolisten niet meer kosten in rekening brengen dan is toegestaan.