Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Regulering energiemarkt

Regulering energiemarkt

De regulering door de ACM van de energiemarkt maakt innovatie mogelijk, beschermt het investeringsklimaat en ziet toe op zo laag mogelijke tarieven voor het transport van gas en elektriciteit.

Toezicht op energiebedrijven

De energiemarkt kent verschillende spelers, zoals bedrijven die een netwerk beheren en partijen die via dit netwerk energie leveren aan consumenten en bedrijven. Het leveren van energie is een markt met concurrentie waar afnemers keuzevrijheid hebben. De netbeheerders zijn monopolisten. De energiemarkt kent daarom specifieke wetgeving waar de ACM op toeziet. Wij doen dit omdat de consument gebaat is bij betaalbare en betrouwbare energie.

Toezicht op drinkwater en elektriciteit in Caribisch Nederland

De Wet Elektriciteit en Drinkwater BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is op 1 juli 2016 in werking getreden. Deze wet geeft de ACM de taak om tarieven vast te stellen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland. In oktober 2016 stelde de ACM hiervoor een methode vast en in december 2016 heeft de ACM de productieprijzen voor elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Deze prijzen zijn bepaald door te berekenen wat het kost om een kubieke meter drinkwater of een kilowattuur elektriciteit te produceren.

De ACM heeft voor deze taak tijdelijk 2 medewerkers op Bonaire gestationeerd. Zij hebben in 2016 ter plekke op Bonaire, Sint Eustatius en Saba het toezicht opgebouwd en hebben die eilanden ook regelmatig bezocht om met de nutsbedrijven, consumenten en met andere stakeholders te overleggen.

Advies tarieven drinkwater

De ACM heeft in 2016 de Inspectie Leefomgeving en Transport geadviseerd over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. In het advies over de drinkwatertarieven 2013 constateerden we dat de drinkwaterbedrijven niet volledig voldoen aan de drinkwaterwet- en regelgeving. Op een aantal punten was sprake van onvoldoende transparantie.

Als onderdeel van de beoordeling van de tarieven 2016, hebben alle drinkwaterbedrijven een kostprijsmodel verstrekt. Wij concludeerden dat het kostprijsmodel een stap in de juiste richting is om inzichtelijk te maken welke kosten worden gedekt door de drinkwatertarieven. Maar over de in 2013 geconstateerde tekortkomingen meent de ACM dat deze nog onvoldoende zijn weggenomen.