Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Regulering postmarkt

Regulering postmarkt

De ACM houdt toezicht op de naleving van de Postwet 2009. Die wet stelt onder meer eisen aan de tarieven van de universele postdienst, waaronder ook de postzegelprijs. Ook zijn er eisen aan de bezorging door PostNL. De ACM onderzoekt jaarlijks of PostNL aan deze eisen voldoet. Daarnaast heeft de Postwet als doel om de concurrentie op de postmarkt te bevorderen.

Veranderingen

Het toezichtinstrument van de ACM op de Postwet gaat veranderen. In 2016 gold nog dat PostNL zijn sorteer- en bezorgnetwerk moest openstellen voor andere postvervoerders tegen dezelfde voorwaarden als voor zijn eigen klanten. In het nieuwe instrument stelt de ACM een marktanalyse op, waarin we op basis van de mogelijke concurrentieproblemen proportionele regulering opleggen.