Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Regulering telecommarkt

Regulering telecommarkt

De ACM houdt toezicht op de telecommarkt. Deze markt kent door de hoge kosten voor de aanleg van vaste netwerken een beperkt aantal concurrerende netwerken.

Wat doet de ACM?

De ACM analyseert elke 3 jaar de verschillende telecommarkten om te kijken of er nog genoeg concurrentie is. Als er sprake is van machtsposities nemen we maatregelen om de concurrentie te bevorderen. De ACM houdt vervolgens toezicht op de invoering en naleving van deze maatregelen.

Daarnaast bevat de Telecommunicatiewet regels ter bescherming van consumenten en bedrijven en het goed functioneren van telecommarkten (zoals het uitgeven van telefoonnummers). De ACM houdt toezicht op die regels.

Bijdrage van de ACM aan BEREC

De ACM werkt op het gebied van telecom samen met andere toezichthouders in Europa. Dat gebeurt onder andere in BEREC-verband. BEREC staat voor 'Body of European Regulators for Electronic Communications' en is het Europese samenwerkingsverband van nationale telecomtoezichthouders. Daar wisselen we ervaringen uit. Ook ontwikkelen we een gezamenlijke praktijk waar dit de Europese telecommarkt helpt.

In februari 2016 was de ACM onder andere gastheer voor een BEREC-conferentie in Rotterdam. Op die conferentie kwamen onder andere de voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van het regelgevend telecomkader aan de orde. Ook ging het over de aangepaste regels over roaming die vanaf 30 april 2016 binnen de Europese Unie zijn gaan gelden.