Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Samenwerking

Samenwerking

De ACM werkt samen met andere toezichthouders en organisaties in Nederland en in het buitenland.

Markttoezichthoudersberaad

De ACM werkt binnen het “Markttoezichthoudersberaad” (MTB) samen met andere toezichthouders aan effectiever en efficiënter toezicht. Het MTB is een informeel samenwerkingsverband van de 7 markttoezichthouders. De deelnemers zijn de ACM, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), De Nederlandse Bank (DNB), de Kansspelautoriteit (KSa), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Het MTB heeft tot doel om als toezichthouders onderling kennis te delen, van elkaar te leren en met elkaar samen te werken.

In 2016 heeft het MTB 2 bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten delen toezichthouders in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis en ervaring over zaak overstijgende onderwerpen. De bijeenkomsten stonden in het teken van ‘Toezicht en communicatie’ en ‘Impact van innovatie op markten en toezicht’.

Internationale samenwerking

Problemen van consumenten en ondernemers houden niet op bij de landsgrenzen. De ACM werkt daarom samen met buitenlandse collega-toezichthouders en andere buitenlandse instellingen. Deze samenwerking is gericht op uitwisseling van professionele kennis en ervaring en het gezamenlijk aanpakken van marktproblemen.

De ACM neemt onder andere deel aan Europese en internationale samenwerkingsverbanden van mededingingstoezichthouders (ECN en ICN), van telecomtoezichthouders (BEREC), van toezichthouders op de elektriciteits- en gasmarkt (ACER en CEER), van consumententoezichthouders (CPC en ICPEN) en van toezichthouders op het gebied van vervoer (IRG-Rail).

Meerdere Europese toezichthouders hebben mededinging en consumentenbescherming beide in huis. Het samenbrengen van zowel consumentenbescherming als mededinging en regulering is echter uniek in Europa. Door het effect van haar optreden centraal te stellen zien internationale partijen de ACM bovendien als een innovatieve toezichthouder. De ACM is in 2016 net als het voorgaande jaar meerdere keren vanuit het buitenland gevraagd om over haar multidisciplinaire karakter en haar toezichtstijl te komen spreken.