Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Samenwerking inkoop geneesmiddelen ziekenhuiszorg

Samenwerking inkoop geneesmiddelen ziekenhuiszorg

Inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen hun slagkracht vergroten door geneesmiddelen voor medisch-specialistische zorg vaker gezamenlijk in te kopen. De ACM verwacht dat zij dan lagere prijzen voor geneesmiddelen en betere voorwaarden kunnen bedingen.

Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen

In juni 2016 publiceerde de ACM de 'Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg'. Hierin staan de mogelijkheden en de grenzen voor inkopers van ziekenhuizen of zorgverzekeraars om gezamenlijk geneesmiddelen in te kopen. We signaleerden dat inkopers soms terughoudend zijn om samen te werken, ook als dat in het belang van patiënten en verzekerden is. De leidraad geeft inzicht in de ruimte om samen te werken binnen de concurrentieregels.

De vuistregels

Als inkopers aan 3 vuistregels voldoen, verwachten we geen problemen voor de concurrentie en is de gezamenlijke inkoop toegestaan. De 3 vuistregels zijn:

  1. De kosten van de gezamenlijk ingekochte geneesmiddelen zijn niet meer dan een beperkt deel van de totale kosten van het ziekenhuis of zorgverzekeraar
  2. Een inkoopcombinatie moet toegankelijk zijn voor andere inkopers
  3. Het moet eenvoudig zijn om weer uit een inkoopcombinatie te stappen

Ook buiten deze vuistregels is samenwerking tussen inkopers mogelijk. Om te beoordelen of de samenwerking past binnen de algemene concurrentieregels, kan een eigen uitgebreide analyse van de inkoopsamenwerking nodig zijn.

Reacties en rondetafelgesprekken

We hebben eerst een voorlopige versie van de leidraad uitgebracht. Belangstellenden konden hierop reageren. De ACM organiseerde ook enkele rondetafelgesprekken met zorgverzekeraars en ziekenhuizen om te toetsen of de leidraad inkopers voldoende handvatten biedt om in de praktijk toe te passen. In de definitieve versie heeft de ACM de leidraad op een aantal punten verduidelijkt en hebben we op onze website een antwoord gegeven op veelgestelde vragen over de leidraad. Verder sprak bestuursvoorzitter Chris Fonteijn in juni op een bijeenkomst op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de definitieve leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen.