Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Samenwerking tussen eerstelijnszorgaanbieders

Samenwerking tussen eerstelijnszorgaanbieders

Apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, logopedisten en andere eerstelijnszorgaanbieders werken vaak met elkaar samen. Veel samenwerking levert voordelen op voor patiënten en verzekerden. Denk hierbij aan samenwerking om de kwaliteit van behandelingen te verbeteren of om nieuwe behandelmethoden en innovatieve technologieën te introduceren.

Uitgangspunten toezicht ACM op samenwerking eerstelijnszorgaanbieders

In september 2015 bevestigde de ACM in de 'Uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg' de mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerste lijn. We maakten duidelijk welke ruimte er is voor samenwerking in het belang van patiënten en verzekerden en hoe we schadelijke samenwerking willen voorkomen. De ACM ziet voldoende ruimte voor samenwerking zonder dat de concurrentieregels in het gedrang komen.

Effecten van uitgangspunten

We hebben in het afgelopen jaar gekeken of de Uitgangspunten voor ons toezicht op de eerstelijns zorg effectief zijn. We hebben daarom gemonitord hoe de Uitgangspunten in de praktijk worden ervaren en of de aannames (nog) juist zijn. Ook waren we benieuwd of en hoe partijen de ruimte voor samenwerking in de eerstelijnszorg benutten. We gingen in gesprek met diverse partijen die actief zijn in de eerstelijnszorg.

In de 'Monitoring Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn' staat dat de eerste signalen over de effectiviteit van de Uitgangspunten positief waren. Zo hebben zorgaanbieders minder koudwatervrees om te komen tot nieuwe initiatieven om de zorg te verbeteren. We sporen zorgaanbieders aan om verder te gaan met het gezamenlijk verbeteren van de zorg. Ze moeten zich daarbij niet onnodig laten belemmeren door veronderstelde mededingingsrisico's. We roepen zorgaanbieders op om patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars actief daarbij te betrekken. Tegelijk moedigt de ACM patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan ook zelf actief aansluiting te zoeken bij dergelijke initiatieven en deze op voor- en nadelen te toetsen.

Melden van problemen

De ACM richt haar toezicht op de vormen van samenwerking die nadelen hebben voor patiënten en verzekerden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als eerstelijnszorgaanbieders overgaan tot het collectief verdedigen van hun ondernemersbelangen, zoals de hoogte van hun vergoedingen, het weren van nieuwe aanbieders of het verdelen van patiënten om hun omzet veilig te stellen. De ACM ontvangt graag signalen over samenwerkingen die niet in het belang van de patiënt zijn. Als we meldingen hierover ontvangen, dan kan dat leiden tot toezichtacties van de ACM. In 2017 zullen we enkele gerichte toezichtacties uitvoeren naar aanleiding van signalen die we in 2016 hebben ontvangen.