Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Samenwerking tussen ziekenhuizen

Samenwerking tussen ziekenhuizen

We zien dat steeds meer ziekenhuizen gaan samenwerken bij complexe zorg. De concurrentieregels belemmeren samenwerkingen niet zolang patiënten en verzekerden er duidelijk beter van worden.

Voor- en nadelen zelf in kaart brengen

Als ziekenhuizen of andere zorginstellingen willen samenwerken, moeten ze eerst zelf onderzoek doen. Als partijen willen samenwerken, raden we ze het volgende aan:

  • Breng niet alleen voordelen van een samenwerking in kaart, maar ook de (mogelijke) nadelen
  • Breng daarbij ook de gevolgen van de beperking van de concurrentie in kaart
  • Weeg de voor- en nadelen van de samenwerking voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg af
  • Onderbouw inschattingen van de voor- en nadelen zo veel mogelijk met feitelijke informatie

Zienswijze van ACM samenwerking complexe kankerzorg

In de regio Utrecht wilden 3 ziekenhuizen samenwerken bij de behandeling van enkele zeldzame tumoren. Het ging om het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Meander Medisch Centrum Amersfoort en het St Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.

De ACM publiceerde een informele zienswijze over deze samenwerking op het gebied van complexe kankerzorg. Hierin concludeerden we dat er voldoende voordelen voor patiënten en verzekerden zijn bij deze samenwerking. De voordelen van deze samenwerking zijn waarschijnlijk groter dan de nadelen voor de mededinging, zoals de beperking van de keuzemogelijkheden van patiënten.

De samenwerking bij de behandeling van complexe kankerzorg hadden de 3 betrokken ziekenhuizen eerst zelf getoetst aan de Mededingingswet. Hierbij hebben zij ook met zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties over voor- en nadelen gesproken. Vervolgens hebben zij onze zienswijze gevraagd. Wij hebben deze informatie langs de meetlat van de Mededingingswet en de Leidraad 'beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg' gelegd. De ACM vindt het aannemelijk dat deze samenwerking in het belang van de patiënt en verzekerde kan zijn.