Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Sancties

Sancties

De ACM heeft in 2016 een aantal boetes opgelegd naar aanleiding van overtredingen van de wetten waarop zij toezicht houdt. In één zaak zijn soms meerdere betrokken ondernemingen beboet.

We zetten een paar relevante aspecten van 2016 op een rij:

  • We hebben 11 zaken afgerond waarbij in totaal 3,3 miljoen euro aan boetes is opgelegd
  • We hebben 17 ondernemingen beboet
  • We hebben 5 feitelijk leidinggevenden beboet

In vergelijking met 2015 hebben we dit jaar meer sanctiezaken gedaan (2015: 9), meer ondernemingen beboet (2015: 10), maar in totaal lagere boetes opgelegd (2015: 23,5 miljoen euro).

In veel gevallen hebben partijen bezwaar aangetekend tegen bovengenoemde boetebesluiten.

Tabel 9: Overzicht sancties
Afgerond door middel van:

Consumenten-

bescherming

Energie

Mede-

dinging

Telecom

& Post

Vervoer
Boetes (in miljoen euro) 3,11 - - 0,196 -
Aantal zaken waarin een boete is opgelegd 10 - - 1 -
Mediaan doorlooptijd (dgn) 150 - - 72  
Doorlooptijd wettelijk (dgn) 91 - - 91 -
Doorlooptijd wettelijk bij verdaging (dgn) 182 - - 182 -

Percentage waarin wettelijke

doorlooptijd (al dan niet

met verdaging) gehaald is

30% - - 100% -
Aantal ondernemingen beboet 16 - - 1 -
Aantal feitelijk leidinggevers beboet 5 - - 0 -