Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Sandd/Geheimhoudingsplicht van ACM

Sandd/Geheimhoudingsplicht van ACM

Het CBb heeft in juni 2016 een principiële uitspraak gedaan over de geheimhoudingsplicht die de ACM heeft op grond van de Instellingswet ACM.

Het onderliggende Wob-verzoek

Sandd had met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de ACM gevraagd om alle informatie rond de goedkeuring door de ACM van de posttarieven van PostNL. De ACM heeft dit verzoek afgewezen en heeft daarbij gewezen op de geheimhoudingsplicht.

Geheimhoudingsplicht schuift de Wob opzij

Het CBb heeft in navolging van de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de geheimhoudingsplicht en het daarop aansluitende publicatieregime dat in de Instellingswet van de ACM is neergelegd een bijzonder en uitputtend stelsel is, dat de Wob opzij schuift. Informatie die ziet op de taken die de ACM uitvoert in het kader van toezicht, handhaving en regulering mag niet verstrekt worden aan derden. De ACM mag met andere woorden de informatie die zij van ondernemingen en marktpartijen ontvangt niet delen met anderen, bijvoorbeeld concurrenten die met een beroep op de Wob daarom vragen.