Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Signaal over publieke belangen en commerciële belangen overheid

Signaal over publieke belangen en commerciële belangen overheid

De ACM vroeg in 'Het Signaal 2016' aandacht voor mogelijke spanning tussen commerciële belangen en publieke belangen van de overheid.

Dilemma's

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, noemde tijdens een interview met Trouw in maart 2016 enkele voorbeelden van dilemma's die zich kunnen voordoen als marktactiviteiten van de overheid gekoppeld zijn aan de behartiging van publieke belangen. Hij noemde in dit verband zowel luchtvaart als spoor.

Wat doet de ACM?

De ACM kijkt zorgvuldig naar situaties waarin sprake is van een mogelijke spanning tussen commerciële belangen en publieke belangen van de overheid. In de loop van 2017 hopen we met de resultaten van al langer lopende onderzoeken naar buiten te komen. Tijdens een onderzoek komen we niet met tussenresultaten naar buiten.

Wat is het Signaal?

De ACM neemt actief deel aan het publieke debat. Wij vragen in het Signaal aandacht van overheid, politiek en bedrijfsleven wanneer wij zien dat aanpassing van (voorgenomen) regels, beleid of activiteiten kan bijdragen aan het uitoefenen van onze taken.