Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Spamklacht

Spamklacht

De ACM houdt toezicht op de naleving van de regels over spam. Op de website www.spamklacht.nl kunnen consumenten en bedrijven klachten over spam indienen.

In 2016 ontvingen we 26.177 klachten over spam. Dit zijn 479 klachten minder dan in 2015. Er is geen duidelijke oorzaak voor deze geringe daling te geven.

Tabel 21: Spamklacht meldingen
Type melding Aantal 2016 Aantal 2015

1. E-mail

25.438 25.807

2. SMS

407 459

3. Fax

6 11

4. Telefonisch

130 150

5. Sociale media

26 32

6. Overig

170 197
Totaal 26.177 26.656