Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Tarieven en Voorwaarden PostNL

Tarieven en Voorwaarden PostNL

Volgens de ACM discrimineert PostNL tussen zijn afnemers en concurrenten. Daarom heeft de ACM Post NL een dwangsom opgelegd. Het CBb vond echter dat de ACM 2 mogelijke rechtvaardigingen die PostNL aanvoerde onvoldoende heeft onderzocht.

PostNL behandelt klanten en postvervoerders verschillend

Concurrenten van PostNL mogen de post die zij niet zelf kunnen bezorgen afgeven aan PostNL. PostNL moet deze post op grond van de Postwet tegen minimaal dezelfde voorwaarden en tarieven bezorgen als de post van de eigen klanten van PostNL. Sinds 2013 behandelt PostNL een partij post van een concurrerend postvervoerbedrijf echter als een duurder product. Die post voldoet niet aan de eis van PostNL dat er maar één afzender mag zijn voor een partij post. PostNL beoogt daarmee te voorkomen dat postvervoerbedrijven profiteren van het kortingenstelsel dat PostNL hanteert als zij partijen post samenvoegen.

Mogelijke rechtvaardigingen

Het CBb oordeelt in hoger beroep dat PostNL zich schuldig maakt aan discriminatie. Volgens de rechter heeft de ACM echter de 2 rechtvaardigingsgronden die PostNL aanvoerde onvoldoende onderzocht. Dergelijke samengevoegde post is ten eerste mogelijk bewerkelijker en dus duurder. In de tweede plaats geeft een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU een aanknopingspunt om samengevoegde partijen post anders te behandelen. Het CBb vernietigt daarom het besluit.