Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Tarieven voor 0800- en 0900-nummers

Tarieven voor 0800- en 0900-nummers

De ACM had geen sanctie mogen opleggen aan KPN voor het rekenen van transittarieven naar informatienummers. Dat heeft het CBb in zijn einduitspraak van 21 november 2016 geoordeeld.

Achtergrond

Wie belt naar een informatienummer (dat wil zeggen een 0800- of een 0900-nummer) betaalt een verkeerstarief en een servicetarief. Het transittarief is maar een klein deel van de totale tarieven voor een gesprek. Een transittarief moet betaald worden als de telecomaanbieder van degene die belt niet dezelfde is als degene die gebeld wordt. KPN zorgt vaak voor de verbinding tussen beide aanbieders en brengt deze kosten in rekening bij de telecomaanbieders. De telecomaanbieders rekenen die kosten uiteindelijk door aan de consument.

KPN rekende voor de verbinding naar informatienummers ongeveer 3 eurocent per minuut meer dan voor een verbinding naar bijvoorbeeld een 020-nummer. De ACM oordeelde dat deze tarieven niet voldeden aan artikel 5 van het Besluit Interoperabiliteit. De ACM wilde daarom dat KPN de transittarieven verlaagde voor het bellen naar informatienummers en legde KPN daartoe in 2013 een last onder dwangsom op. KPN was het hier niet mee eens en heeft beroep ingesteld.

De procedure bij het CBb en het uiteindelijke oordeel over de opgelegde last

Het CBb heeft in deze procedure vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof). Het Hof heeft in 2015 antwoord gegeven op de vragen. De wetgever mag een tariefverplichting opleggen zoals artikel 5 Besluit Interoperabiliteit (BI) als die verplichting objectief, transparant, evenredig, noodzakelijk en niet discriminerend is. De nationale rechter moet vervolgens beoordelen of dit het geval is. Het CBb oordeelde dat artikel 5 BI niet noodzakelijk en evenredig is ten aanzien van transittarieven en vernietigde de last onder dwangsom van de ACM.

Het CBb heeft aan de hand van de antwoorden van het Hof uiteindelijk geoordeeld dat het niet noodzakelijk en evenredig was om een last onder dwangsom op te leggen aan KPN. Het transittarief is namelijk slechts een klein deel van de totale tarieven voor een gesprek. De door de ACM opgelegde last onder dwangsom heeft het CBb daarom vernietigd.