Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Tevredenheid over ConsuWijzer en ACM

Tevredenheid over ConsuWijzer en ACM

De ACM meet gedurende het hele jaar de tevredenheid van de gebruikers van haar voorlichtingsactiviteiten. Deze meting doen we zowel voor de voorlichting aan bedrijven via de ACM zelf, als voor de voorlichting aan consumenten via ConsuWijzer.

Ongeveer de helft van de consumenten zegt van plan te zijn om na het contact met ConsuWijzer stappen te zetten om hun recht te halen. Daarvan heeft ongeveer driekwart na 2 weken daadwerkelijk actie ondernomen. Deze cijfers zijn min of meer gelijk aan voorgaande jaren.

Tabel 31: tevredenheid over ConsuWijzer en ACM
Loket Kanaal Cijfer
ConsuWijzer Telefonie 8,1
E-mail 6,9
Website 6,7
ACM Telefonie 7,8
E-mail 6,7
Website 6,0