Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Toezeggingen in betonmortelsector

Toezeggingen in betonmortelsector

In 2016 hebben 7 betonmortelondernemingen toezeggingen gedaan aan de ACM. Zij hebben samen ongeveer de helft van de Nederlandse betonmortelcentrales in handen. Door de toezeggingen vermindert het aantal intensieve samenwerkingsverbanden tussen concurrerende betonmortelbedrijven. Dit leidt tot meer concurrentie. Daarnaast kunnen andere partijen eenvoudiger toetreden tot de betonmortelmarkt.

De ACM heeft de toezeggingen bindend verklaard voor een periode van 10 jaar. Voor de berekening van het prijseffect is uitgegaan van de vuistregel van 10% van de betrokken omzet van de 7 betrokken betonmortelondernemingen.

De ACM neemt de opbrengst voor 3 jaar mee.