Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Toezicht ACM op netneutraliteit

Toezicht ACM op netneutraliteit

Een open internet is belangrijk voor de vrije verspreiding van informatie en de ontwikkeling van innovatieve diensten. De ACM houdt in de gaten of de aanbieders van internettoegang dit op een netneutrale manier doen. Dat wil zeggen dat ze de toegang tot het internet niet onnodig afknijpen, blokkeren of vertragen.

BEREC-richtsnoeren over netneutraliteit

Vanaf 30 april 2016 geldt in Europa de Netneutraliteitsverordening. Deze verordening bevat regels die een open-internettoegang waarborgen. De Europese regels hebben directe werking. Dat wil zeggen dat ze direct kunnen worden toegepast zonder dat omzetting in nationale wetgeving nodig is.

Op 30 augustus 2016 stelde BEREC richtsnoeren vast voor de uitvoering van de netneutraliteitsregels. Hierin staat een nadere toelichting op de netneutraliteitsverordening. De ACM heeft hieraan meegewerkt. De richtsnoeren geven op het punt van prijsdiscriminatie een minder strikte uitleg aan de netneutraliteitsverordening dan de Nederlandse wetgever voor ogen had. Volgens BEREC mogen bepaalde diensten op het internet, zoals muziekstreaming of sociale media, onder strikte voorwaarden gratis of goedkoper worden aangeboden. Volgens de Nederlandse wetgever staan de Europese regels geen enkel onderscheid op het gebied van tarieven toe. Om dit te verduidelijken is een wetsvoorstel ingediend waarin een absoluut verbod op prijsdiscriminatie is neergelegd. De Eerste Kamer heeft op 11 oktober 2016 met dit wetsvoorstel ingestemd.

T-Mobile dienst Datavrije Muziek

De ACM heeft T-Mobile eind december 2016 gedwongen om te stoppen met het aanbieden en uitvoeren van de dienst Datavrije Muziek. Met deze dienst kunnen klanten van T-Mobile in Nederland gratis muziek streamen en downloaden via aangesloten muziekstreamingdiensten. Het streamen van muziek gaat dan niet ten koste van de databundel. Klanten van T-Mobile betalen dus een nultarief voor dataverbruik van deze dienst. Voor het dataverbruik van de overige internetdiensten moet wel betaald worden. Dit is een vorm van prijsdiscriminatie, ook wel 'zero-rating' genoemd.

De Nederlandse wet, waarin een absoluut verbod op prijsdiscriminatie is opgenomen, staat geen onderscheid toe op het gebied van tarieven. Internetaanbieders moeten voor het verbruik van alle data hetzelfde tarief rekenen. De ACM stelde daarom vast dat T-Mobile met deze dienst het verbod op prijsdiscriminatie overtreedt. Internetaanbieders mogen volgens de Nederlandse wetgever voor bepaalde programma's en diensten geen hoger of lager tarief hanteren.

Het besluit van de ACM dat T-Mobile moet stoppen met deze dienst ligt voor bij de rechter. T-Mobile betwist of de nationale wet met het absolute verbod op prijsdiscriminatie mag bestaan naast de Netneutraliteitverordening.