Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Toezicht op betaalde informatienummers

Toezicht op betaalde informatienummers

De ACM geeft betaalde informatienummers uit aan nummerhouders.

Meeste betaalde informatienummers houden zich aan de regels

De ACM heeft in 2016 onderzoek gedaan naar betaalde informatienummers die beginnen met 0900, 0906 en 0909 en naar viercijferige nummers die beginnen met 18. De ACM geeft deze nummers uit aan nummerhouders. We hebben vastgesteld dat de bedrijven achter een betaald informatienummer zich over het algemeen goed aan de regels houden voor het gebruik van betaalde informatienummers.

De ACM had een steekproef uitgevoerd onder 1.200 houders van betaalde informatienummers. Voor het gebruik van betaalde informatienummers gelden strenge regels over bijvoorbeeld maximumtarieven en bereikbaarheid. Consumenten moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat nummers juist worden gebruikt. Uit de steekproef blijkt onder andere dat de bedrijven vaak juiste informatie geven over tarieven. Ook kwam naar voren dat het informatienummer gebruikt wordt voor het doel waarvoor het nummer is bestemd en dat de dienstverlening goed bereikbaar is.

Overtreding leidt tot sanctie

De ACM trof bij een tiental bedrijven een overtreding aan. Bijvoorbeeld omdat de bedrijven een te hoog tarief rekenden of er geen dienst werd aangeboden. In bijna alle gevallen pasten de bedrijven die in overtreding waren hun gedrag aan na een waarschuwing van de ACM. De bedrijven die na de waarschuwing nog niet voldoen aan de regels, kunnen rekenen op een vervolgonderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat zij misbruik maken van een nummer of geen juiste tariefmelding hebben, kan de ACM hen een sanctie opleggen.

In 2016 kwamen doorverbinddiensten via een 0900-nummer negatief in het nieuws: consumenten realiseren zich niet altijd dat zij na het doorverbinden nog steeds het hoge tarief betalen via het 0900-nummer. De ACM onderzoekt of deze onwenselijke praktijken kunnen worden opgelost via het toezicht op het juiste gebruik van nummers.