Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Toezicht op juist gebruik van 097- en 06-nummers

Toezicht op juist gebruik van 097- en 06-nummers

De ACM beheert de nummervoorraad in Nederland. De ACM ziet erop toe dat nummers voor het juiste doel worden gebruikt.

Juist gebruik van nummers

Sinds 2015 heeft de ACM het toezicht op telecomaanbieders verscherpt, omdat aanbieders achterbleven met het inzetten van 097-nummers voor datacommunicatie. Ook in 2016 heeft de ACM erop toegezien dat telecomaanbieders 06- en 097-nummers op de juiste manier gebruiken.

Zo heeft de ACM in juli 2016 een factsheet voor telecomaanbieders over 097- en 06-nummers gepubliceerd. Daarin maakt de ACM duidelijk in welke gevallen telecomaanbieders een 097-nummers moeten aanbieden en in welke gevallen een 06-nummer. En wie verantwoordelijk is voor juist gebruik van deze nummers. Onjuist gebruik van 06-nummers kan er namelijk toe leiden dat er schaarste ontstaat aan 06-nummers. Telecomaanbieders mogen 06-nummers alleen inzetten om mobiel mee te bellen en niet voor mobiele datacommunicatie. 097-nummers zijn specifiek bedoeld voor apparaten die met andere apparaten communiceren, bijvoorbeeld via het internet. Voorbeelden zijn tablets, navigatiesystemen en slimme energiemeters.

De ACM heeft in het najaar telecomaanbieders een informatieverzoek over 06- en 097-nummers gestuurd. Daarin verzocht zij aanbieders om aan te geven hoe zij hun klanten informeren over het juist gebruik van nummers. En welke maatregelen zij hebben genomen om juist gebruik van 097-nummers te stimuleren. Enkele aanbieders zijn projecten gestart om hun systemen zo inrichten dat zij voor mobiele data-toepassingen 097-nummers kunnen inzetten. Daarnaast hebben zij de informatievoorziening over 097-nummers aangepast.

Schaarsterapportage

De ACM heeft in juli de schaarsterapportage 2015 gepubliceerd. Dit is een jaarlijkse rapportage over de nummeruitgifte en een overzicht van de beschikbaarheid van nummers. De ACM stelde daarin onder andere vast dat het aantal beschikbare 06-nummers blijft afnemen en mobiele netwerkcodes schaars worden. Met mobiele netwerkcodes kunnen aanbieders mobiele telefoondiensten aanbieden.