Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Uitgaven en ontvangsten ZBO ACM

Uitgaven en ontvangsten ZBO ACM

De onderstaande tabellen geven de stand van de uitgaven en ontvangsten per 31 december 2016 weer. In Tabel 38 is ook de stand over 2015 opgenomen.

Tabel 37: Realisatie ten opzichte van budget (in euro)
Budget Uitgaven Ontvangsten
Totaal ZBO ACM 677.000 636.915 162.120
Verschil t.o.v. budget 40.085 -162.120
In procenten 5,9%
Tabel 38: Totale uitgaven en ontvangsten van het ZBO ACM (in euro)
2016 2015
Salarissen 523.667 544.517
Reiskosten buitenland 30.608 23.009
Reis- en verblijfkosten binnenland 53.017 78.370
Diverse vergoedingen 8.993 1.513
Opleidingen 18.301 -
Totaal personeel 634.586 647.409
Contributies en lidmaatschappen 2.091 1.168
Representatiekosten 238 -
Totaal materieel 2.329 1.168
Totaal uitgaven 636.915 648.577
Totaal ontvangsten 162.120 2.147

In 2016 heeft een bestuurslid de ACM verlaten. Daardoor zijn de loonkosten en de reis- en verblijfskosten over 2016 lager uitgevallen. De vacante positie is per 1 januari 2017 opgevuld. ZBO ACM heeft nog niet alle facturen van de reis- en verblijfskosten over het laatste kwartaal van 2016 ontvangen.

De toename bij de post ontvangsten wordt veroorzaakt doordat sinds 2016 ook de uitgaven van de ZBO in het Besluit doorberekening kosten ACM worden meegenomen. Tot en met 2015 hanteerde het ministerie van Economische Zaken een overgangsregime, waarbij een generieke korting op de door te belasten ZBO uitgaven werd gehanteerd. Met ingang van 2016 is deze korting nihil.