Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Verlaging tarieven taak wijzigen gassamenstelling

Verlaging tarieven taak wijzigen gassamenstelling

De netbeheerder voor landelijk gastransport (GTS) heeft onder meer als taak om gas te bewerken, zodat het geschikt is voor invoeding in het gasnet. DONG en Eneco hebben de ACM een geschil voorgelegd over de tarieven van bewerking van gas geïmporteerd via de Gate terminal. De ACM heeft besloten dat GTS vanaf 1 oktober 2014 te hoge tarieven hanteerde.

Het gehanteerde tarief dekte meer dan de doelmatige kosten. GTS hanteerde namelijk een opslag bovenop het redelijke rendement zoals bepaald door het Methodebesluit GTS 2014-2016. De ACM schat dat afnemers jaarlijks ongeveer 336.000 euro minder hadden betaald, indien de doelmatige kosten waren gehanteerd.

De ACM neemt deze opbrengst voor 3 jaar mee.