Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Verlaging van tarieven voor gebruiksvergoeding spoor

Verlaging van tarieven voor gebruiksvergoeding spoor

De ACM heeft in december 2016 besloten dat ProRail de gebruiksvergoeding voor de spoorvervoerders moet aanpassen. Dit is de vergoeding die spoorvervoerders aan ProRail moeten betalen voor het gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur.

Het besluit van de ACM houdt in dat ProRail zijn tarieven over 2015 en 2016 met terugwerkende kracht moet aanpassen. Dit besluit volgt op een reeks van besluiten genomen in 2015.

Eerdere besluiten op klacht FMN in 2015

De ACM oordeelde in 2015 in 2 aparte besluiten over de hoogte van de gebruiksvergoeding voor 2015 en 2016. De Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) had in 2014 een klacht ingediend namens 4 regionale spoorvervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia over diverse aspecten van de gebruiksvergoeding die ProRail in rekening bracht. De aanleiding voor die klacht was dat de tarieven in 2015 en 2016 stegen van 279 miljoen euro in 2014 naar 330 miljoen euro in 2016. In het eerste besluit besloot de ACM dat ProRail de berekening van de gebruiksvergoeding op 3 onderdelen moest aanpassen. Ook had de ACM aan ProRail opdracht gegeven een betere motivering voor de andere onderdelen vast te stellen en die opnieuw ter beoordeling aan de ACM voor te leggen. In het tweede besluit besloot de ACM dat die motivering voor een aantal systemen nog onvoldoende was. Daarvan vroeg de ACM via een bindende aanwijzing een nadere onderbouwing van ProRail.

Derde besluit op klacht FMN in 2016

Voor dit derde besluit heeft ProRail de systemen onderbouwd met een rapportage van een eigen expert, aangevuld met een review van een extern adviesbureau. De ACM is van oordeel dat deze onderbouwing - die heeft geleid tot de tariefverlaging van 4 miljoen euro - voldoende duidelijk en deugdelijk is. De verlaging van de tarieven komt niet alleen ten goede aan de vervoerders die een klacht hebben ingediend, maar aan alle spoorvervoerders.

Herziening van de gebruiksvergoeding

De ACM heeft in 2016 deelgenomen aan consultaties onder leiding van ProRail over de voorgestelde herziening van de gebruiksvergoeding door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De voorgestelde herziening van de gebruiksvergoeding is bedoeld om de stabiliteit, transparantie en voorspelbaarheid van de gebruiksvergoeding te vergroten. Daarvoor krijgt ProRail de mogelijkheid om extra heffingen en aanvullende prijsprikkels aan vervoerders in rekening te brengen. De ACM heeft een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets uitgevoerd op de voorgenomen AMvB. De herziening van de gebruiksvergoeding leidt ertoe dat ook de ACM meer taken krijgt bij de beoordeling van de gebruiksvergoeding, zoals bij het vaststellen van extra heffingen (mark-ups) op de vergoeding.