Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Vooraf goedkeuring van voorwaarden en tarieven dienstenaanbod ProRail

Vooraf goedkeuring van voorwaarden en tarieven dienstenaanbod ProRail

In 2016 zijn er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe taak van de ACM om bij aanbestedingen de voorwaarden en tarieven van het dienstenaanbod vooraf goed te keuren.

Dialoog

De ACM heeft in verband met de nieuwe taak een uitgebreide dialoog gevoerd met de exploitanten van dienstvoorzieningen op stations NS en ProRail.

Goedkeuring ACM

De ACM heeft eind 2016 de voorwaarden en vergoedingen goedgekeurd van het dienstenaanbod van ProRail die van toepassing zijn bij de aanbesteding van het spoorvervoer van de Noordelijke treindiensten in de provincies Groningen en Friesland en de Merwede-Lingelijn. Naar verwachting zullen begin 2017 de voorwaarden en vergoedingen van het dienstenaanbod van NS, Arriva en Vivens door de ACM worden goedgekeurd voor de bovengenoemde aanbestedingen.

De aanbesteding van de concessie voor de Noordelijke treindiensten start naar verwachting begin februari 2017 en van de Merwede-Lingelijn begin april 2017.