Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Warmte

Warmte

De ACM stelt de maximumprijs vast voor de levering van warmte en is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen aan warmteleveranciers.

Tarieven 2017

Eind 2016 stelde de ACM de tarieven voor warmte in 2017 vast. Gebruikers van blok- en stadsverwarming betalen in 2017 gemiddeld 24 euro meer dan in 2016. Ongeveer een half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven hebben hiermee te maken. Gemiddeld verbruikt een huishouden per jaar 35 gigajoule. Hiervoor gaan zij in 2017 gemiddeld 1.093 euro betalen. De ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas. De stijging in het warmtetarief is vooral het gevolg van de stijging van het tarief voor de transportkosten voor gas.

23 Warmtevergunningen verleend

De ACM heeft 23 vergunningen voor de levering van warmte verleend in 2016. In totaal zijn er nu 26 vergunninghouders die warmte mogen leveren.

In de Warmtewet is een vergunningplicht voor warmteleveranciers opgenomen. Deze verplichting geldt voor alle warmteleveranciers met uitzondering van kleine warmteleveranciers en leveranciers die eigenaar of verhuurder zijn van het gebouw waar warmte wordt geleverd.

Wetsvoorstel Herziening Warmtewet

In het najaar 2016 heeft de ACM een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets uitgevoerd op het wetsvoorstel Herziening Warmtewet.

In het wetsvoorstel is een groot aantal begrippen duidelijker gedefinieerd. Het vaststellen van maximumprijzen voor afleversets, de aansluitbijdrage en de afsluitbijdrage zal leiden tot meer duidelijkheid en zekerheid voor leveranciers en consumenten. Daarnaast sluit de gewijzigde compensatieregeling beter aan op de praktijk en zal de regulering van het koude-gedeelte van WKO systemen leiden tot een betere bescherming van de consument. Dit wetsvoorstel beoogt verhuurders en Verenigingen van Eigenaren uit te zonderen van de verplichtingen van de Warmtewet, zodat er een verlichting van de administratieve lasten voor deze partijen komt.