Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Warmtewet: handhaving Vestia

Warmtewet: handhaving Vestia

De Warmtewet beoogt afnemers van warmte te beschermen tegen de monopoliepositie van warmteleveranciers. Deze wet is volgens het CBb ook van toepassing op water met een lage temperatuur.

Achtergrond

Bewoners van een woonwijk hadden de ACM gevraagd handhavend op te treden tegen energieleverancier Vestia, omdat zij vonden dat zij te veel betalen voor de levering van warm water. De bewoners zijn voor wat dit water betreft aangewezen op de voorzieningen van Vestia, die via een Bronnet grondwater aan hen levert. Het water, met een gemiddelde temperatuur van 11,95 °C, wordt vervolgens met behulp van in de woningen aanwezige warmtepompen verwarmd naar een hogere temperatuur. Daarna kan het water pas worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden.

De ACM wees het handhavingsverzoek af, omdat de temperatuur van het water te laag is om als "warmte" in de zin van de Warmtewet te worden aangemerkt. De wetgeschiedenis eist volgens de ACM dat het water op het leveringspunt 'geschikt' is om direct te worden ingezet voor gebruik. Omdat het water slechts 11,95 °C is, oordeelde de ACM dat er niet aan die voorwaarde wordt voldaan. De Warmtewet zou daarom niet van toepassing zijn, waardoor de ACM niet bevoegd was handhavend op te treden.

Het CBb stelde de ACM in het ongelijk De ACM is volgens het College eraan voorbijgegaan dat het doel van de Warmtewet is om gebruikers te beschermen die voor hun warmtevoorziening afhankelijk zijn van één warmteleverancier. Ook vormen van warmte met een lage temperatuur vallen onder de Warmtewet.