Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Wasserijen

Wasserijen

De rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat de ACM terecht boetes heeft opgelegd voor rayonneringsafspraken tussen wasserijen die actief waren in de gezondheidszorg.

Onderlinge verdeling van de markt

De afspraak tussen de wasserijen omvatte een rayonverdeling met een verbod op (passieve en actieve) acquisitie buiten het eigen rayon. De wasserijen hebben met deze afspraken dus de klanten per gebied verdeeld. Ook mochten de wasserijen geen klanten in het gebied van een andere wasserij benaderen (actieve acquisitie). Benaderde een klant uit een ander gebied een wasserij, dan moest die wasserij de klant verwijzen naar de wasserij in het gebied waar die klant 'bij hoorde' (passieve acquisitie). Met deze afspraken is het kartelverbod overtreden. Dit soort afspraken verstoort de concurrentie op een markt behoorlijk. Marktverdelingsovereenkomsten hebben dan ook te gelden als zeer zware inbreuken op de mededinging.

Uitspraak van de rechtbank

De ACM heeft volgens de rechtbank voldoende onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van de werking van de markt en de betekenis van de afspraken voor die markt. Er is sprake van een enkele voortdurende inbreuk. Ten aanzien van 1 wasserij heeft de rechtbank geoordeeld dat de ACM onvoldoende onderzoek had gedaan naar de betrokkenheid van deze onderneming bij de afspraak na 28 augustus 2003 toen deze onderneming haar activiteiten zou hebben beperkt tot persoonsgebonden was. De rechtbank heeft de aan deze onderneming opgelegde boete dan ook vernietigd.

Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld bij het CBb.