Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Werk ACM houdt stand bij rechter

Werk ACM houdt stand bij rechter

De ACM verdedigt haar besluiten ook voor de rechter. Door te procederen dragen we bij aan de rechtsvorming. In 2016 hebben we belangrijke zaken succesvol doorgeprocedeerd. De rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben in 2016 in totaal 77 uitspraken gedaan over besluiten van de ACM. Bijna 80% van deze uitspraken zijn positief voor ons. Een zaak is gewonnen als de ACM op de essentiële punten in een zaak door de rechter in het gelijk is gesteld.