Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Wob-verzoeken

Wob-verzoeken

Consumenten en bedrijven mogen informatie opvragen over het handelen van de overheid. Dan maken zij gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De ACM heeft in 2016 in totaal 23 Wob-verzoeken ontvangen. 6 Wob-verzoeken zijn behandeld in bezwaar en (hoger) beroep. Dit zijn er minder dan in 2015 en 2014 (resp. 41 en 31).

De mediaan van de doorlooptijden van de Wob-verzoeken in 2016 is 20 dagen. De wettelijke voorgeschreven termijn is 28 dagen. Bij 3 Wob-verzoeken (13%) is de wettelijke termijn overschreden. De mediaan van de doorlooptijden van de Wob-verzoeken is ten opzichte van 2015 verbeterd.

Tabel 12: Wob Verzoeken
  Aantal 2016 Aantal 2015
Aantal ontvangen Wob verzoeken 23 41
Mediaan doorlooptijd (dgn) 20 25
Doorlooptijd wettelijk (dgn) 28 28
Aantal Wob verzoeken in bezwaar en (hoger) beroep 6 12