Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Ziekenhuisfusie verboden

Ziekenhuisfusie verboden

Eind september 2016 bekrachtigde de rechtbank Rotterdam het fusieverbod voor het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Rivas zorggroep van juli 2015. Dit was de eerste keer dat we geen toestemming gaven voor een ziekenhuisfusie.

Achtergrond

In de zomer van 2015 besloot de ACM om geen vergunning te verlenen voor de voorgenomen fusie tussen 2 ziekenhuizen in de regio Dordrecht/Gorinchem. Dit was de eerste keer dat de ACM een ziekenhuisfusie verbood. De ACM deed uitgebreid onderzoek. Zo werden onder meer patiëntenstromen en reistijden geanalyseerd en enquêtes uitgevoerd onder huisartsen en zorgverzekeraars. De ACM woog de uitkomsten van deze verschillende onderzoeken tegen elkaar af en concludeerde dat de fusie de concurrentie teveel zou schaden. Een belangrijke rol in die afweging was weggelegd voor de zienswijzen van de 2 grootste zorgverzekeraars in de regio. Deze zorgverzekeraars wezen de ACM nadrukkelijk en herhaaldelijk op de risico's van de fusie die zij zagen voor patiënten en verzekerden.

Voldoende onderbouwing besluit ACM

De rechtbank Rotterdam oordeelde dat de ACM de vergunningsweigering voldoende had onderbouwd. De ACM had met de patiëntenstromenanalyse aangetoond dat beide ziekenhuizen voor de fusie concurrentiedruk op elkaar uitoefenden en dat daarmee door de fusie een significante mate van concurrentiedruk zou wegvallen. De rechtbank onderschreef de conclusie van de ACM dat er onvoldoende concurrentiedruk uitging van ziekenhuizen rondom partijen. Verder vond de rechtbank dat de ACM terecht veel waarde had gehecht aan de verschillende zienswijzen van de zorgverzekeraars. De ACM had deze standpunten niet zonder meer overgenomen, maar voldoende zorgvuldig nader onderzocht. De rechtbank toonde daarbij begrip voor het feit dat de ACM een totaalafweging moet maken waarbij alle aanwijzingen in hun onderlinge samenhang moesten worden gewaardeerd.