Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Ziekenhuisfusies

Ziekenhuisfusies

De ACM beoordeelt fusies in de zorg. Dat kan een fusie tussen ziekenhuizen zijn, maar ook van instellingen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg. We bekijken of na het samengaan voldoende concurrentie blijft bestaan. Een fusie mag niet doorgaan als het samengaan negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk voor patiënten of en/of verzekerden negatief uitpakt.

Welke ziekenhuizen wilden in 2016 samengaan?

In het afgelopen jaar gaf de ACM onder andere goedkeuring voor de fusies tussen:

Uit ons onderzoek bleek dat er in deze gevallen weinig patiënten waren die de fuserende ziekenhuizen als alternatief van elkaar zagen. Deze ziekenhuizen concurreerden dus nauwelijks met elkaar. Bovendien waren zorgverzekeraars en cliëntenraden overwegend positief over deze fusies.

Eind 2016 concludeerden we dat er meer onderzoek nodig is naar gevolgen van de fusie tussen de 2 universitair medische centra in Amsterdam (AMC-VUmc). De ACM wil meer onderzoek doen naar de concurrentie op (hoog)complexe ziekenhuiszorg. (Hoog)complexe zorg bestaat onder andere uit ingewikkelde operaties, patiënten met meerdere gezondheidsproblemen of behandelingen waar zeer gespecialiseerde apparatuur voor nodig is.

Kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies

De ACM liet het afgelopen jaar onderzoek doen naar het effect van 14 ziekenhuisfusies in de periode 2007-2013 op de kwaliteit van zorg. Onze conclusie: ziekenhuisfusies leiden niet tot aantoonbaar betere kwaliteit van de zorg.

Op basis van het onderzoek deed de ACM de volgende 3 aanbevelingen:

  1. Ziekenhuizen zullen de verwachte kwaliteitsvoordelen concreet en specifiek moeten onderbouwen als zij hier een beroep op willen doen
  2. De verdere ontwikkeling van eenduidige, toegankelijke en begrijpelijke kwaliteitsindicatoren blijft nodig en de ACM zal zulke initiatieven ondersteunen
  3. Ziekenhuizen zouden vaker andere, minder ingrijpende vormen van samenwerking kunnen overwegen om de gewenste kwaliteitsvoordelen te bereiken

​Hoe denken KNO-artsen over het effect van fusies op kwaliteit zorg?

Begin oktober 2016 gaven ongeveer 400 KNO-artsen tijdens een opleidingscongres aan wat zij verwachten voor de kwaliteit van zorg bij een fusie van hun ziekenhuis en een naburig ziekenhuis. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, sprak over de resultaten tijdens het congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2016.