Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Zilveruien en eerstejaars plantuien

Zilveruien en eerstejaars plantuien

In de zilveruien kartelzaak bevestigde het CBb in hoger beroep dat de ACM terecht boetes heeft opgelegd aan telers en verwerkers van zilveruien voor het maken van areaalafspraken, het opkopen van bedrijfsmiddelen van concurrenten en het uitwisselen van prijsinformatie. Deze gedragingen waren allemaal gericht op het stabiliseren van de markt en het realiseren van hogere prijzen voor de zilveruien en vormden één enkele voortdurende inbreuk.

Uitwisselen concurrentiegevoelige informatie

In de zaak eerstejaars plantuien bevestigde het CBb dat het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie tussen de telers en de afspraken over het vernietigen van delen van ingezaaide akkers met plantuien een overtreding vormde. Het betrof hier een eenmalige aanbodbeperking voor het teeljaar 2009.

Beboeten buitenlandse omzet

In beide zaken ging het om een Nederlands kartel met alleen Nederlandse deelnemers. Een aanzienlijk deel van de zilveruien en plantuien waren bestemd voor export en werden aan buitenlandse afnemers geleverd. Het CBb bevestigde dat de ACM de omzet behaald met verkopen binnen de EU mag gebruiken als grondslag voor de beboeting.