Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Zorgplicht KPN

Zorgplicht KPN

Het CBb heeft in november 2016 geoordeeld dat de boete van 364.000 euro, die de ACM aan KPN had opgelegd voor overtreding van de zorgplicht en de medewerkingsplicht, in stand blijft.

Achtergrond

De aanleiding voor het onderzoek van de ACM was een hack in het netwerk van KPN die KPN bij de ACM had gemeld. De ACM heeft daarop onderzoek gedaan naar onder andere het opzetten en naleven van beveiligingsbeleid bij KPN. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de ACM vastgesteld dat KPN in de periode voorafgaand aan de hack onvoldoende maatregelen had genomen om de gegevens van zijn abonnees en gebruikers te beschermen. KPN moet hier op grond van de wet wel voor zorgen. Voor het schenden van die zorgplicht heeft de ACM KPN een boete opgelegd.

CBb bevestigt zorgplicht

KPN heeft de opgelegde boete aangevochten. De rechtbank Rotterdam stelde KPN eerder al in het ongelijk. Het CBb heeft dit oordeel van de rechtbank bevestigd. Het CBb verwierp hierbij alle door KPN opgeworpen gronden die veelal een Europees rechtelijk karakter hadden. De ACM was volgens het CBb ook niet gehouden om eerst beleidsregels vast te stellen. Het stond de ACM vrij KPN een boete op te leggen en de hoogte daarvan was volgens het CBb redelijk.