Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Aanbesteding huishoudelijke hulp Friesland

Aanbesteding huishoudelijke hulp Friesland

De ACM heeft eind 2010 boetes opgelegd aan 2 thuiszorginstellingen vanwege afstemming bij een gezamenlijk aanbestedingsronde van 5 gemeenten in de regio Zuidoost-Friesland in 2006. Voordat de thuiszorginstellingen inschreven op die aanbesteding hebben zij informatie uitgewisseld over in welke gemeente zij zouden inschrijven en tegen welke prijzen. De rechtbank Rotterdam oordeelde eerder dat de ACM terecht een overtreding heeft vastgesteld.

Uitspraak van het CBb

Het CBb oordeelt dat de ACM terecht heeft vastgesteld dat sprake was van verboden informatie-uitwisseling voorafgaand aan de inschrijving op de aanbestedingen. Gelet op de wijze van inrichting van de betreffende aanbestedingen en de concurrentieverhoudingen had deze informatie-uitwisseling volgens het CBb een mededingingsbeperkende strekking. De ACM had voldoende contextonderzoek gedaan.

Ten aanzien van de boete meent het CBb dat de ACM onvoldoende rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij neemt het CBb onder meer in aanmerking dat de ACM onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de impact op de betrokken ondernemingen van de invoering van een systeem van marktwerking onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het CBb verlaagt daarom de opgelegde boete.

Uitspraak CBb thuiszorginstellingen Friesland