Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
ACM geeft voorlichting om kartels te voorkomen

ACM geeft voorlichting om kartels te voorkomen

In 2017 heeft de ACM eraan gewerkt om kartels in de sector havens en transport te helpen voorkomen. Dit hebben we gedaan door verschillende manieren van voorlichting.

Aandacht voor concurrentieregels bij havenondernemers

We hebben in juni 2017 aan meer dan 3.500 Amsterdamse en Rotterdamse ondernemingen in en rond de havens een brief gestuurd met de basisregels voor eerlijke concurrentie. Dit vonden we nodig omdat eerder onderzoek in de haven- en transportsector uitwees dat havenondernemingen de basisregels onvoldoende kennen. Zo'n 20% van de bedrijven weet bijvoorbeeld niet dat prijsafspraken verboden zijn. En ruim de helft van de ondernemingen weet niet dat het verboden is om onderling afspraken te maken over de verdeling van klanten.

Lancering 'Karteltest Haven'

Voor ondernemers in de haven lanceerden we de 'Karteltest Haven', een hulpmiddel waarmee ze op een laagdrempelige en snelle manier een inschatting kunnen maken van de risico's op kartelvorming. Havenondernemers kunnen de karteltest anoniem doen.

Risico's van uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie

De ACM voerde gesprekken met bedrijven en brancheverenigingen in de haven- en transportsector over hoe en op welke manier informatie wordt uitgewisseld. Bedrijven die concurrentiegevoelige informatie uitwisselen vormen mogelijk een kartel. Informatie over prijzen, voorraden, klanten, offertes, investeringen en marktaandelen is al gauw concurrentiegevoelig. Met concurrentiegevoelige informatie wordt de onzekerheid van een bedrijf minder groot over wat de concurrent gaat doen. Het kan ook leiden tot afstemming tussen bedrijven. We brachten daarom voor de sector in kaart waar de eventuele risico's voor de concurrentie liggen.

In dialoog met Haven Amsterdam: 'kennisniveau omhoog'

Havenbedrijf Amsterdam en ondernemersvereniging ORAM organiseerden in december 2017 in samenwerking met de ACM een seminar over mededinging. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, ging met havenondernemers in gesprek over de concurrentieregels. Over één ding waren de aanwezigen het met elkaar eens: concurrentieregels zijn belangrijk. Concurrentie zorgt voor een bloeiende sector en voor innovatie. Concurrentie leidt er bovendien toe dat de haven van Amsterdam de internationale concurrentie aan kan. Uit eerder onderzoek van de VU blijkt dat het kennisniveau van havenondernemers over de concurrentieregels soms beperkt is. De ACM, Havenbedrijf Amsterdam en ORAM zetten zich in om het kennisniveau te verhogen.

Geen concurrentierisico's bij 'Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam'

In het begin van 2017 keek de ACM naar de eventuele risico's voor de concurrentie bij het 'Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam'. Het doel van dit akkoord is om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen als gevolg van de automatisering in deze sector. Het akkoord bevat een aantal tijdelijke maatregelen zoals het in- of uitlenen van werknemers en een uitbreiding van een regeling voor oudere werknemers, de 'Senioren Haven Fitregeling'. Het Werkzekerheidsakkoord is een onderwerp dat Havenbedrijf Rotterdam als dossier bij de ACM heeft aangeleverd met het verzoek om duidelijkheid te geven over de concurrentieregels. We vonden de maatregelen in het Werkzekerheidsakkoord onvoldoende uitgewerkt om een zorgvuldige toetsing aan de Mededingingswet mogelijk te maken. De ACM ziet echter, zo lang de tijdelijke maatregelen in lijn met doel van het Werkzekerheidsakkoord worden uitgewerkt, geen reden om op te treden. Door onze voorlichting voorkomen we dat bedrijven zich onnodig terughoudend opstellen bij samenwerkingsverbanden.