Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
ACM pakt kartels aan

ACM pakt kartels aan

Een kartel is een verboden afspraak tussen bedrijven om de onderlinge concurrentie buitenspel te zetten. Door bijvoorbeeld af te spreken om hogere prijzen te vragen of de markt te verdelen. Kartels drijven de kosten voor klanten op. Daarnaast maken kartels de havens minder competitief.

Start onderzoek naar mogelijk kartel in bunkersector

In juli 2017 kondigde de ACM de start aan van een onderzoek naar een mogelijk kartel in de bunkersector. Een aantal ondernemingen maakt misschien verboden prijsafspraken. In de bunkersector wordt gasolie en stookolie geproduceerd, verwerkt, verhandeld, opgeslagen en vervoerd. Gasolie en stookolie zijn brandstof voor zeeschepen. Het gaat om ondernemingen in de driehoek tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.

We ontvingen via het Openbaar Ministerie waardevolle informatie over de bunkersector van de politie. Dat was mede de aanleiding voor het starten van het onderzoek. De ACM heeft hierna diverse bedrijfsbezoeken afgelegd. We onderzoeken nu of de Mededingingswet inderdaad is overtreden. Daarvoor onderzoeken we eerst het feitelijke gedrag. Als de ACM tot de conclusie komt dat er een overtreding is, dan worden partijen eerst gehoord voordat de overtreding definitief wordt vastgesteld en we eventueel een boete opleggen. De ACM kan ook tot de conclusie komen dat er geen overtreding is.

Samenwerking Bundeskartellamt en ACM leidt tot schikkingen sleepsector

Eind 2017 berichtte de Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt, dat zij schikkingen heeft getroffen met 3 ondernemingen en hun leidinggevenden voor een bedrag van circa 13 miljoen euro in verband met hun betrokkenheid bij een kartel in de sleepsector. Deze schikkingen zijn het resultaat van onderzoeken die de ACM en het Bundeskartellamt in november 2014 zijn gestart bij slepers in Nederland en Duitsland. In totaal hebben 4 ondernemingen hun kartelgedrag erkend.

Uit het persbericht van het Bundeskartellamt blijkt dat Duitse en Nederlandse slepers vanaf 2000/2001 kartelafspraken hebben gemaakt. Deze hadden betrekking op het verdelen van de markt in een aantal Duitse havens. Slepers beschikken over havensleepboten die grote zeeschepen helpen bij het veilig in- en uitvaren van havens.

De onderzoeken zijn gestart na clementieverzoeken uit de sector. De ACM en het Bundeskartellamt hebben hierbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Europese mededingingsautoriteiten hebben om informatie uit te wisselen en onderzoeken te coördineren.