Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
ACM versterkt de positie van consumenten

ACM versterkt de positie van consumenten

De ACM streeft naar een betrokken en actieve energieconsument, die in staat is om bewuste keuzes te maken uit nieuwe diensten en producten. Wij zien erop toe dat het aanbod van energieproducten en -diensten begrijpelijk en juist is.

Ontwikkelingen op energiegebied

De invoering van de slimme meter helpt de consument bij het maken van bewuste keuzes. Eind 2016 waren er ongeveer 3 miljoen huishoudens voorzien van een slimme meter. Met de uitrol van de slimme meter komen er steeds meer data beschikbaar op basis waarvan energiebedrijven - leveranciers, maar ook nieuwe partijen - nieuwe diensten en producten kunnen ontwikkelen en aanbieden.

We zorgen ervoor dat we ontwikkelingen in de markt snel kunnen signaleren, oppakken en toepassen in ons toezicht. We willen innovatie namelijk niet belemmeren. We zijn betrokken bij het debat met de sector over de beste route naar verduurzaming.

Begrijpelijke keuzes

De keuzes moeten voor de consument niet onnodig complex worden. De uitdaging voor bedrijven is dus om producten en diensten aan te bieden die begrijpelijk zijn en gemakkelijk in het gebruik. Waarbij gegarandeerd is dat de consument eigenaar is van zijn eigen data én zijn privacy gewaarborgd is.

Zo heeft de ACM een energiebedrijf een boete opgelegd van 1 miljoen euro voor de onjuiste registratie van klantgegevens in het centrale register van de energiebedrijven. De betrouwbaarheid van data in dit register is essentieel voor een goede werking van de energiemarkt. Als de gegevens niet kloppen worden consumenten verkeerd ingelicht over hun keuzemogelijkheden en kunnen leveranciers niet eerlijk met elkaar concurreren. Het bedrijf is tegen de boete van de ACM in beroep gegaan. Deze procedure loopt door in 2018.

Samenwerking

We werken intensief samen met andere toezichthouders die een belangrijke rol spelen in de energiemarkt, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP ziet erop toe dat energiebedrijven op een veilige en juiste manier omgaan met persoonsgegevens.