Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Wanneer een partij het niet eens is met een besluit van de ACM, kan deze partij tegen het besluit in bezwaar of beroep. Ieder bezwaar of beroep wordt apart geteld, ook wanneer het bezwaar of beroep later wordt ingetrokken of wanneer het beroep van meerdere partijen door de rechter wordt samengevoegd tot 1 zaak.

De ACM houdt zicht op de doorlooptijden van bezwaarzaken. Voor beroepszaken zijn we afhankelijk van de planning bij de rechtbank en het CBb. Per zaak houden we bij hoe lang deze duurt en of de termijn, al dan niet in overleg met partijen, tijdig is verdaagd. Op de meeste toezichtsterreinen is in 2017 een verbetering zichtbaar in de doorlooptijden ten opzichte van 2016.

Consumenten-bescherming Energie Mede-dinging Telecom Post
Tabel 10: Aantal afgeronde bezwaarzaken (bezwaren in Wob-zaken niet meegerekend)
Bezwaar gegrond 1 0 2 0 0
Bezwaar gedeeltelijk gegrond 0 26 0 2 2
Bezwaar ongegrond 4 9 4 6 1
Bezwaar ingetrokken 2 17 2 20 0
Bezwaar niet ontvankelijk 0 4 1 5 2
Rechtstreeks beroep 2 1 0 1 0
Totaal aantal afgerond bezwaar 9 57 9 34 5
Mediaan doorlooptijd (dgn) 64 105 31 39 60
Idem 2016 34 117 74 49 -
Idem 2015 59 159 64 50 -
Doorlooptijd wettelijk (dgn) 42 42 42 42 42
Doorlooptijd wettelijk bij verdaging (dgn) 84 84 84 84 84
Percentage waarin wettelijke doorlooptijd (al dan niet met verdaging) gehaald is 100% 47% 67% 91% 80%
Consumenten-bescherming Energie Mededinging Telecom & Post Vervoer
Tabel 11: Aantal afgeronde (hoger) beroepen en voorlopige voorzieningen
Beroep gegrond 2 3 0 8 0
gedeeltelijk gegrond 0 0 0 5 0
ongegrond 5 6 25 10 0
ingetrokken 1 27 7 2 8
niet ontvankelijk 0 2 2 4 0
Hoger beroep* gegrond - 0 61 5 -
gedeeltelijk gegrond - 0 1 0 -
ongegrond - 1 3 3 -
ingetrokken - 0 1 1 -
niet ontvankelijk - 1 0 0 -
Totaal afgerond (hoger) beroep 8 40 100 38 8
Afgeronde voorlopige voorzieningen en kort geding** 1 0 5 5 0

* Hierbij gaat het om het gegrond dan wel ongegrond verklaren van het beroep tegen een besluit van de ACM.

** Hieronder vallen ook de voorlopige voorzieningen waarvoor geen zitting is geweest omdat ze ingetrokken zijn.