Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Bijdrage aan totstandkoming van goed functionerende vervoersmarkten

Bijdrage aan totstandkoming van goed functionerende vervoersmarkten

De ACM draagt met haar toezicht bij aan het goed laten functioneren van de vervoersmarkten. De ACM heeft in 2017 op het gebied van spoor diverse besluiten genomen die de spoorvervoerders vooraf duidelijkheid bieden bij regionale aanbestedingen. Ook heeft zij NS beboet voor misbruik van haar economische machtspositie bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg. Daarnaast heeft de ACM Schiphol beboet omdat zij zich niet hield aan een voorgeschreven consultatieprocedure voor busafhandeling van passagiers tussen bepaalde gates en het terminalgebouw.

Goedkeuring voorwaarden en vergoedingen van dienstenaanbod spoordiensten

De ACM heeft in maart 2017 de voorwaarden en vergoedingen goedgekeurd die diverse exploitanten van spoordiensten willen toepassen bij regionale aanbestedingen. Het gaat om de voorwaarden en vergoedingen voor ondersteunende diensten die nodig zijn om passagierstreinen te laten rijden. Bijvoorbeeld wachtruimtes voor het personeel en reinigingsinstallaties.

Het is voor het eerst dat exploitanten voorafgaand aan een aanbesteding hun voorwaarden en vergoedingen aan de ACM hebben voorgelegd. De ACM heeft hiervoor in 2016 de wettelijke bevoegdheid gekregen. We beoordelen bij de goedkeuring of de toegangsvoorwaarden resulteren in een gelijke behandeling van vervoerders. En of er niet teveel kosten in rekening worden gebracht.

In 2017 zijn 2 regionale spoorconcessies aanbesteed. Het gaat om de concessie Noordelijke treindiensten en de concessie Merwede-Lingelijn. De exploitanten NS, ProRail, Vivens en Arriva bieden op deze trajecten hun diensten aan. De ACM heeft verschillende goedkeuringsbesluiten genomen. In die besluiten verleent zij goedkeuring aan de voorwaarden en vergoedingen van het dienstenaanbod van NS, Arriva en Vivens bij die aanbestedingen.

  • Bij NS gaat het om de spoordiensten die NS-bedrijfsonderdelen NS Stations, NS Reizigers en NedTrain willen toepassen.
  • Bij Arriva gaat het om de voorwaarden van Arriva voor overname van de treinwasinstallatie.
  • En bij Vivens betreft het de voorwaarden van Vivens voor het leveren van brandstof in de tankinstallaties in Leeuwarden en Groningen.

Tegen de besluiten zijn beroepen ingesteld.