Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Boete Bever: onjuiste informatie

Boete Bever: onjuiste informatie

De ACM heeft Bever 2 boetes opgelegd voor 2 overtredingen:

  1. Bever verstrekte op de website van haar webwinkel onjuiste informatie over retournering.
  2. Bever betaalde bij retourneringen niet altijd de verzendkosten aan de consument terug.

De rechtbank oordeelt dat de overtredingen zijn bewezen en dat collectieve consumentenbelangen zijn geschonden.

Beroep op het gelijkheidsbeginsel

De ACM had bij haar onderzoek 40 webwinkels gewaarschuwd dat zij de informatieverplichtingen niet goed naleefden en dat zij boetes zou uitdelen als hun websites niet werden aangepast. Bever was niet van tevoren door de ACM gewaarschuwd. De Consumentenbond onderzocht op eigen initiatief of deze webwinkels de terugbetalingsverplichtingen naleefden. Als dat niet zo was confronteerde de Consumentenbond hen met de onderzoeksresultaten. De ACM vindt dat die webwinkels daardoor ook gewaarschuwd waren dat zij de regels niet goed naleefden. Volgens Bever handelde de ACM hiermee echter in strijd met het gelijkheidsbeginsel door haar zonder voorafgaande waarschuwing een boete te geven.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat de gedragslijn van de ACM om eerst algemeen te communiceren, daarna individueel te waarschuwen en dan te handhaven niet onredelijk is. Maar als de ACM een aantal webwinkels waarschuwt voordat zij handhaaft en andere webwinkels - omdat zij door de Consumentenbond waren gewaarschuwd - niet, is dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank wijst er op dat de waarschuwing van de Consumentenbond niet kan worden gelijkgesteld met een waarschuwing van de ACM. Ten aanzien van de eerste overtreding heeft de ACM het gelijkheidsbeginsel geschonden. De ACM had daarom geen gebruik mogen maken van haar bevoegdheid om een boete op te leggen. De boete voor de tweede overtreding laat de rechtbank wel in stand. Voor deze overtreding gold het voorgaande niet.

Tegen deze uitspraak is door de onderneming hoger beroep aangetekend. Ook de ACM is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.

Uitspraak rechtbank Rotterdam boete Bever