Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Boete Shoebaloo 2: onjuiste informatie

Boete Shoebaloo 2: onjuiste informatie

De ACM heeft modewebshop Shoebaloo een boete opgelegd voor 3 overtredingen van informatieverplichtingen bij koop op afstand. Zo vermeldde de webshop op zijn website dat de consument een overeenkomst binnen 14 dagen mag ontbinden, maar ook binnen deze termijn de bestelling moet hebben teruggestuurd. Dit is onjuist, want de consument heeft na ontbinding nog eens 14 dagen om de bestelling terug te sturen. Ook vermeldde de webshop op zijn website dat artikelen die met korting zijn gekocht niet teruggestuurd mogen worden. Dit is in strijd met de wet: ook kortingsartikelen mogen teruggestuurd worden. Ten derde vermeldde de webshop niet duidelijk op haar website dat de consument de terugzendkosten moet dragen bij ontbinding. De webshop was het alleen niet eens met de boete voor de derde overtreding. De webshop stelde op dit punt wel aan de informatieverplichting te hebben voldaan door het vermelden van de 'administrative fee'.

Oordeel rechtbank

De rechter oordeelt dat de term administrative fee aan de gemiddelde consument niet duidelijk maakt dat hij voor de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de bestelling moet betalen. Bovendien is 15 euro meer dan de kosten van retourzending. Ook is het niet voldoende als de informatie over terugzendkosten enkel in de algemene voorwaarden staat. Deze informatie moet duidelijk op de website staan, bijvoorbeeld op een pagina over retourneren.

Gelijkheidsbeginsel

De webshop doet tevergeefs een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Volgens de webshop heeft de ACM in strijd met het gelijkheidsbeginsel gehandeld door een boete op te leggen. Er zijn immers vele webwinkels die zich mogelijk niet aan de regels houden. De rechtbank oordeelt dat de beperkte handhavingscapaciteit van de ACM met zich brengt dat niet iedere overtreding opgespoord en beboet kan worden. Een steekproefsgewijze controle hoeft niet in strijd te zijn met het verbod op willekeur of het gelijkheidsbeginsel, zolang de ACM consistent handelt.

Het beroep van de webwinkel wordt ongegrond verklaard. De boetes blijven daarmee in stand. Tegen deze uitspraak is door de onderneming hoger beroep aangetekend.

Uitspraak rechtbank modewebshop Shoebaloo