Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Concentratie Parnassia-Antes

Concentratie Parnassia-Antes

De ACM heeft in 2017 besloten dat de GGZ-instellingen Parnassia Groep en Antes onder strenge voorwaarden mogen samengaan. Parnassia en Antes mogen pas samengaan nadat er klinieken, behandelcentra en patiënten zijn overgedragen aan GGZ Delfland. Op die manier blijft er voor patiënten en zorgverzekeraars keuze bestaan tussen verschillende GGZ-instellingen.

Het betreft een zaak waarbij de ACM na aanvullend onderzoek onder voorwaarden toestemming heeft verleend voor de concentratie. Daarom nemen we 100% van de betrokken omzet van de relevante markt als uitgangspunt. Volgens de methodiek neemt de ACM aan dat de door haar geleverde bijdrage 3% van betreffende omzet is, omdat er geen prijseffect is bepaald in het besluit. De duur van deze opbrengst is 3 jaar.

De ACM benadrukt dat er bij deze opbrengstberekeningen gebruik wordt gemaakt van vuistregels. Met behulp van ex-post onderzoek, zoals het ACM-rapport 'Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies', berekenen we specifiek de effecten van fusies. Zie ook: Ziekenhuisfusies. Dit betreft dus verschillende berekeningsmethodes.