Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Concentratie Sint Anna-Catharina

Concentratie Sint Anna-Catharina

In 2017 heeft de ACM besloten dat een vergunning vereist is voor de fusie tussen Stichting Catharina Ziekenhuis en Stichting Sint Anna Zorggroep. Partijen hebben daarop besloten om geen vergunning aan te vragen en hun fusieplannen niet door te zetten.

In het meldingsbesluit van de concentratie Sint Anna-Catharina is geen specifiek prijseffect bepaald voor deze fusie. Eind 2017 heeft de ACM het rapport 'Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies (PDF, 1,7MB)' uitgebracht. Daarin is onderzoek beschreven naar het effect van ziekenhuisfusies op prijzen en volumes in de zorg. Uit het rapport volgt een indicatie voor een prijsstijging van de zorg van gefuseerde ziekenhuizen ten opzichte van de prijs van zorg van niet-gefuseerde ziekenhuizen.

Ook in de standaard methodiek van opbrengstschattingen gaat de ACM ervan uit dat een prijsstijging voorkomen wordt als fusieplannen niet worden doorgezet. Deze methodiek is in lijn met de conclusies in het rapport. Daarbij gaan we uit van de algemene vuistregel van een voorkomen prijsstijging van 3%. Dit percentage heeft dezelfde orde van grootte als de gevonden prijseffecten in het ACM onderzoek.

Omdat de fusieplannen zijn teruggetrokken op basis van het eerste-fasebesluit van de ACM, rekenen we 70% van het prijseffect toe als opbrengst. De duur van deze opbrengst is 3 jaar.

De ACM benadrukt dat er bij deze opbrengstberekeningen gebruik wordt gemaakt van vuistregels. Met behulp van ex-post onderzoek, zoals het ACM-rapport 'Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies', berekenen we specifiek de effecten van fusies. Zie ook: Ziekenhuisfusies. Dit betreft dus verschillende berekeningsmethodes.