Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Concentratietoezicht

Concentratietoezicht

De ACM controleert van tevoren of de overname van een bedrijf door een ander bedrijf of een fusie tussen 2 bedrijven serieuze beperkingen oplevert voor de concurrentie. De ACM voorkomt daarmee dat er door fusies en overnames grote bedrijven ontstaan die misbruik van hun sterke positie kunnen maken. We beschermen daarmee concurrenten en consumenten.

Ons toezicht in 2017 in het kort

In 2017 nam de ACM in totaal 105 besluiten over voorgenomen concentraties, waarvan 1 besluit tot een vergunningseis (voor de voorgenomen fusie tussen het Catharina ziekenhuis en het Sint Anna ziekenhuis). We hebben ons onder meer uitgelaten over meerdere fusies en overnames in de mediasector en in de ziekenhuissector.

Verder mocht in februari 2017 afvalbedrijf Shanks de concurrent Van Gansewinkel overnemen. De ACM deed vooral onderzoek naar restafval van bedrijven, recycling van glas, klein chemisch afval en de verwerking van ander gevaarlijk afval. Onze conclusie was dat er voor de inzameling van alle verschillende soorten afval voldoende keuzemogelijkheden overblijven. Ook zijn er in Nederland, maar ook in België en Duitsland, genoeg concurrenten van Shanks en Van Gansewinkel die het afval kunnen verwerken. De Belgische mededingingsautoriteit heeft ook groen licht gegeven voor de overname van Van Gansewinkel door Shanks.

In juni 2017 mochten GGZ-instellingen Parnassia Groep en Antes uit Rotterdam onder strenge voorwaarden samengaan. Door het samengaan zou er een bijna-monopolist ontstaan in de regio Rotterdam-Rijnmond op het gebied van specialistische geestelijke gezondheidszorg. Daarom moesten ze eerst klinieken, behandelcentra en patiënten overdragen aan GGZ Delfland. Op die manier blijft er voor patiënten en zorgverzekeraars keuze bestaan tussen verschillende GGZ-instellingen.

En in september 2017 gaf de ACM groen licht voor de overname van een deel van de groothandelsactiviteiten van Heineken door Sligro. De overname leidt niet tot mededingingsproblemen. Er blijven voor afnemers voldoende alternatieven over. Tegen dit besluit van de ACM loopt een beroepsprocedure.